Buď pripravený!

Stránka na ktorej si môžeš zahrať hru, ktorá ťa naučí reagovať v tých najrôznejšich krízových situáciách s ktorými sa môžeš v živote stretnúť. Hra je určená pre deti vo veku od 9 rokov.

Viac na budpripraveny.sk

Skautský radca

Pripravovaný web, ktorý ti pomôže pri vedení družín. Môžeš sa tešiť na celkom nový generátor programu, ktorý ti pomôže s prípravou programu na ackie s družinou, či oddielom.

Viac na skautskyradca.sk

Skautská prax

Video návody pe činnosť skautských oddielov. Môžeš sa naučiť a vyskúšať si nové zručnosti. Video si môžeš prehrať, alebo stiahnuť do svojho počítača. Jednotlivé videá budú postupne pridávané.

Viac na skautská prax

SkautIS

Informačný a registračný systém pre členov Junáka a Slovenského skautingu.

Viac na skautis.sk

Prvá pomoc

Krátke videá o prvej pomoci, ktoré si môžeš prehrať, alebo stiahnuť do svojho počítača. Naučia ťa poskytnúť prvú pomoc zranenému človeku. Jednotlivé videá budú postupne pridávané.

Viac na prvá pomoc